HERMES

USŁUGI

CIĘCIE

CIĘCIE

Cięcie piłą taśmową:
- rur
- stali
do ø250 mm.

Cięcie palnikami gazowymi.