HERMES

USŁUGI

USŁUGI TRANSPORTOWE

USŁUGI TRANSPORTOWE

Transport otwartą naczepą:
- do 24 ton ciężaru
- do 20 m długości elementów
- do 3,2 m szerokości elementów

CIĘCIE

CIĘCIE

Cięcie piłą taśmową:
- rur
- stali
do ø250 mm.

Cięcie palnikami gazowymi.